Lekárske preventívne prehliadky (LPP) – Všeobecné informácie

posted in: Oznamy | 0

Lekárske preventívne prehliadky (LPP):

Naše činnosti:

Vykonávame lekárske preventívne prehliadky 1x v priebehu 2 rokov s náplňou rešpektujúcou Vestník ministerstva zdravotníctva osobitné vydanie z 1.3.2010. Základné vyšetrenia vyššie uvedeného vestníka včítane odberov sú vykonávané priamo na našej ambulancii. Doplnkové vyšetrenia realizujeme v spolupráci s partnermi odborných ambulancií v blízkom okolí.

Prečo spolupracovať s nami?

 • Klienti sú u nás vybavení bez čakania. Objednanie na konkrétny čas.
 • Klient – pacient si môže vybrať ponúknuté balíky LPP
 • Je možné vybrať si ľubovoľnú kombináciu PP
 • Odborné vyšetrenia realizujeme v spolupráci s našimi partnermi v blízkom okolí

Štandardné balíky LPP:

Vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) ponúkame v troch balíkoch, ktoré zahŕňajú vyšetrenie všeobecným lekárom a základné laboratórne vyšetrenia. Tieto balíky pokrývajú najčastejšie kombinácie vyšetrení potrebných pre posúdenie pracovnej spôsobilosti. Súčasťou každého balíka je podrobná osobná a pracovná anamnéza, analýza aktuálnych zdravotných problémov spolu s návrhom na ich riešenie.

LPP Mini
 • Základné vyšetrenie praktickým lekárom pre dospelých
LPP Standard
 • Komplexné vyšetrenie praktickým lekárom.
 • Základné laboratórne vyšetrenia(KO, FW, veľký súbor biochemických vyšetrení, moč chemicky)
LPP Komplet
 • Komplexné vyšetrenie praktickým lekárom.
 • Rozšírený súbor základných laboratórnych vyšetrení podľa požiadavky klienta za poplatok podľa cenníku
 • EKG s popisom, RTG pľúc, USG brucha

 

Veľký súbor laboratórnych vyšetrení zahŕňa:
 • KO, FW, gly, obličkové, hepatálne parametre, lipidové spektrum, albumíny, celkové bielkoviny, bilirubín, minerály, moč chemicky, sediment
Malý súbor laboratórnych vyšetrení zahŕňa:
 • KO, FW, glykémia, obličkové parametre, minerály, cholesterol, moč chemicky
 • K týmto balíkom je podľa potreby možné priobjednať ľubovoľnú kombináciu laboratórnych a odborných vyšetrení podľa požiadavky klienta po osobnej konzultácii s lekárom za poplatok podľa cenníku, ktorý poskytneme telefonicky, osobne, príp. emailom.

Ostatné preventívne prehliadky

Podľa zákona uhrádzame preventívnu prehliadku konečníka a hrubého čreva u poistencov vo veku nad 50 rokov jedenkrát za 10 rokov a u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka jedenkrát za 5 rokov. Preventívnu prehliadku vykonáva gastroenterológ alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia. Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18. rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.