Antibiotiká – Ako ich správne užívať?

posted in: Oznamy | 0

Čo sú antibiotiká?

Antibiotiká sú lieky, ktoré zneškodňujú baktérie. Nájdete ich vo forme tabliet, kapsúl, sirupov, mastí, suspenzií, kvapiek do nosa, očí a uší, krémov a injekcií. Antibiotiká sú neúčinné proti vírusom.

Skôr než začnete užívať antibiotiká…

1.) Povedzte vášmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate. Predídete nežiadúcim liekovým interakciám.
2.) Informujte svojho lekára o všetkých novozistených ochoreniach, najmä obličiek a pečene.
3.) Informujte svojho lekára, na ktoré antibiotiká ste alergický/á.
4.) Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre použivateľa.

UPOZORNENIE: Potrebu liečby antibiotikami nejlepšie posúdi váš lekár. Rozhodne, či na príznaky, ako sú napr. horúčka, kašeľ alebo pálenie pri močení potrebujete antibiotiká.

Ako správne užívať antibiotiká?

1.) Užívajte antibiotiká iba vtedy ak vám ich predpísal lekár.
2.) Antibiotiká užívajte tak, ako vám odporučil lekár/lekárnik.
3.) Neskracujte ani nepredlžujte si liečbu antibiotikami.
4.) Neodkladajte si zvyšné antibiotiká na neskôr.
5.) Neužívajte, ani nedávajte antibiotiká rodinným príslušníkom a známym.
6.) Ak si niečim nie ste istý, opýtajte sa lekára/lekárnik.

K čomu vedie nesprávne užívanie antibiotík?

Spôsobuje neúčinnosť antibiotík – odolnosť (rezistenciu) baktérií voči antibiotikám.
Neúčinnosť antibiotík vzniká, ak sa užívajú nesprávne – príliš často, príliš krátko alebo príliš dlho.

Prečo je rezistencia voči antibiotikám nebezpečná?

Môže ohroziť zdravie každého z nás – najmä senirovo, malých detí a onkologických pacientov.
Môže skomplikovať niektoré typy operácií.
Hrozí, že čoskoro nebudeme mať účinné antibiotiká.

Čo ak zabudete užiť dávku antibiotika?

Pozrite si písomnú informáciu pre použivateľa vášho antibiotika.
Pri väčšine antibiotík platí: „Užite ďalšiu dávku antibiotika ihneď ako si spomeniete. Neužívajte dvojitú dávku antibiotika! Užite ďalšej dávky posuňte tak, aby ste dodržali predpísaný časový odstup“.

Čo ak sa váš stav nezlepší prípadne zhorší?

Ak sa váš zdravotný stav nezlepší ani po 4 dňoch od začiatku užívania antibiotika, kontaktujte svojho lekára.

Ako správne načasovať užívanie antibiotík?

1.) Dodržujte presné časové rozostupy medzi dávkami (napr. 8 hodín, 12 hodín atď.).
2.) Pri antibiotikách, ktoré sa užívajú každých 12 hodín si načasujte užívanie na ráno a večer (napr. o 8:00 ráno a 20:00 večer).
3.) Premyslite si, kedy užijete prvú dávku antibiotika – závisí od toho čas užitia ďalších dávok.
4.) Pri antibiotikách, ktoré sa užívajú každých 8 hodín, načasujte užívanie tak, aby ste mali iba jednu nočnú dávku (napr. o 8:00 ráno, o 16:00 popoludní a o 24:00 večer).