POKYNY PRE PACIENTOV A PRÍBUZNÝCH OCHORENIE COVID-19

posted in: Oznamy | 0

Dôležité všeobecné zásady dodržiavajte karanténu píšte si poznámky o Vašom zdravotnom stave pre lekára RZP merajte teplotu 2x denne merajte saturáciu 2-3x denne majte pripravený zoznam liekov ktoré užívate (aj voľnopredajných) hovorte o svojom zdravotnom stave s rodinou pravidelné vetranie … Continued

INFORMÁCIA PRE PACIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

posted in: Oznamy | 0

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR) I. … Continued

Preventívna prehliadka – pokyny

posted in: Oznamy | 0

Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky. Termín prehliadky si vopred dohodnite so svojim lekárom. Máme pre vás na preventívnu starostlivosť vyčlenené osobitné ordinačné hodiny, nezabúdajte však, že aj počas nich majú … Continued

Lekárske preventívne prehliadky (LPP) – Všeobecné informácie

posted in: Oznamy | 0

Lekárske preventívne prehliadky (LPP): Naše činnosti: Vykonávame lekárske preventívne prehliadky 1x v priebehu 2 rokov s náplňou rešpektujúcou Vestník ministerstva zdravotníctva osobitné vydanie z 1.3.2010. Základné vyšetrenia vyššie uvedeného vestníka včítane odberov sú vykonávané priamo na našej ambulancii. Doplnkové vyšetrenia realizujeme … Continued