POKYNY PRE PACIENTOV A PRÍBUZNÝCH OCHORENIE COVID-19

posted in: Oznamy | 0

Dôležité všeobecné zásady dodržiavajte karanténu píšte si poznámky o Vašom zdravotnom stave pre lekára RZP merajte teplotu 2x denne merajte saturáciu 2-3x denne majte pripravený zoznam liekov ktoré užívate (aj voľnopredajných) hovorte o svojom zdravotnom stave s rodinou pravidelné vetranie … Continued

INFORMÁCIA PRE PACIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

posted in: Oznamy | 0

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR) I. … Continued